Details

Title

Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju
Territorial Differences among Rural Areas and the Desirable Directions of Rural Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 133

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 133
×