Details

Title

Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce – rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej
Multifunctionality of Rural Areas in Poland – Reality or Myth? Evolution of Rural Areas Spatial Organisation

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 133

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 133
×