Details

Title

Tematyka prasoznawcza naIV Ogólnopolskiej Konferencji NaukowejInstytutu Informacji Naukowej i BibliologiiUMK „Niewygodne dla władzy.Ograniczanie wolności słowa na ziemiachpolskich od XIX wieku do początkówwieku XXI” (Toruń, 23–24 X 2014)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2015

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2015; No 1
×