Details

Title

Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie (Lublin, 9–10 października 2012 r.) / The Library, the Book, Information and the Internet 2012’, Institute of Librarianship and Scientifi c Information of the Maria Curie Skłodowska University in Lublin (Lublin, 9–10 October 2012)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2013

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2013; No 1
×