Details

Title

Recenzja: Prasa sądecka od zarania do dziś 1891–2011 pod red. Bolesława Farona, współpraca Agnieszka Ogonowska (Kraków 2012) / A review: The Press in Nowy Sącz from Its Beginnings in 1891 until 2011. Ed. Bolesław Faron with the collaboration of Agnieszka Ogonowska (Cracow 2011)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2013

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2013; No 1
×