Details

Title

Finansowanie pism kulturalnych w Polsce Ludowej i po 1989 roku na przykładzie Wrocławia / The financing of cultural magazines in the Polish People’s Republic and after 1989 based on the basis of Wrocław

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2013

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2013; No 1
×