Details

Title

„Naukowy Przegląd Dziennikarski” — nowe, elektroniczne czasopismo o problematyce medioznawczej

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2012

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2012; No 2
×