Details

Title

The Occurrence of Mycotoxins in Organic Spelt Products

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2012

Volume

vol. 52

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-012-0029-0 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2012; vol. 52; No 2

References

Achremowicz B. (1999), Technologiczna ocena ziarna pszenic orkiszowych, Zesz. Nauk. AR Kraków, 360, 11. ; Binder E. (2007), Worldwide occurence of mycotoxins in commodieties, feeds and feeds ingredients, Anim. Feed Sci. Technol, 137, 265, doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2007.06.005 ; Bottalico A. (2002), Toxigenic Fusarium species and mycotoxins associated with head blight in small-grain cereals in Europe, Eur. J. Plant Pathol, 108, 611, doi.org/10.1023/A:1020635214971 ; Castoria R. (2005), Occurrence of mycotoxin in Farro samples from southern Italy, J. Food Prot, 68, 2, 416. ; Czerwińska D. (2009), Walory żywieniowe i zastosowanie orkiszu, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 02, 14. ; Elmholt S. (2005), <i>Penicillium verrucosum</i> and ochratoxin A contents in organically cultivated grain with special reference to ancient wheat types and drying practice, Mycopathologia, 159, 421, doi.org/10.1007/s11046-005-1152-5 ; FAO. 2003. Code of practice for prevention and reduction of mycotoxin contamination in cereals, including annexes on ochratoxin A, zearalenone, Fumonisins and tricothecens. CAC/RCP 51-2003: 1-8. Available on: <a target="_blank" href='http://www.codexalimentarius.net/download/standards/406/CXC_051e.pdf'>www.codexalimentarius.net/download/standards/406/CXC_051e.pdf</a> ; González-Osnayaa L. (2011), Occurrence of deoxynivalenol and T-2 toxin in bread and pasta commercialised in Spain, Food Chem, 124, 156, doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.06.002 ; Hussein H. (2001), Toxicity, metabolism and impact of mycotoxins on humans and animals, Toxicology, 167, 101, doi.org/10.1016/S0300-483X(01)00471-1 ; IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to human. 1993. Some naturally occurring substances: food items and constituents, heterocyclic aromatic amines and micotoxins 56: 245-523. ; IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to human. 2002. Some traditional herbal medicines, some mycotoxins, naphthalene and styrene 82: 169-345. ; Krawczyk P. (2008), Porównanie właściwości reologicznych ciasta i jakości pieczywa otrzymanego z mąki orkiszu i pszenicy zwyczajnej, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4, 59, 141. ; Pokrzywa P. (2007), Ocena zawartości mikotoksyn w wybranych produktach spożywczych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3, 52, 139. ; Pokrzywa P. (2008), Mikotoksyny - czynnik zagrożenia żywności, Post. Nauk Rol, 4-5, 73. ; Radomski G. (2007), Ocena porównawcza wartości wypiekowej mąki pszennej i orkiszowej, Inżynieria Rolnicza, 5, 93, 369. ; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001, Ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, 2001. ; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2005 z dnia 6 czerwca 2005, Zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do toksyn Fusarium, L 143, 3-8, 2005. ; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2007 z dnia 28 września 2007, Zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy, L 255, s. 14-17, 2007. ; Schollenberger M. (2002), Fusarium toxins in wheat flour collected in an area in southwest Germany, Int. J. Food Microbiol, 72, 85, doi.org/10.1016/S0168-1605(01)00627-4 ; Solarska E. (2009), The mycotoxins occurrence in different genotypes of Triticum monococcum and <i>Triticum dicoccum.</i>, Phytopatologia, 53, 63. ; Tyburski J. (2006), Uprawa pszenicy orkisz. Poradnik dla rolników, 25. ; Wiwart M. (2005), Dawniej uprawiane pszenice stają się znów atrakcyjne, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 10, 5. ; Wiwart M. (2009), Concentrations of some metabolites produced by fungi of the genus <i>Fusarium</i> and selected elements in spring spelt grain, Cereal Chem, 86, 1, 52, doi.org/10.1094/CCHEM-86-1-0052 ; Wiwart M. (2011), Concentrations of ergosterol and trichothecenes in the grains of three <i>Triticum</i> species, Czech J. Food Sci, 29, 430. ; Zarzycki A. (2009), Księga Chleba: To Co Daje Życie - Dzieje Chleba, 204. ; Ziobrowski Ł. 2006. Pszenica świętej Hildegardy. Rolniczy Rynek 1. 2006. ; <a target="_blank" href='http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/Classifications-GroupOrder.pdf'>http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/Classifications-GroupOrder.pdf</a> ; <a target="_blank" href='http://web.mit.edu/athletics/sportsmedicine/wcrfoodpyr.html'>http://web.mit.edu/athletics/sportsmedicine/wcrfoodpyr.html</a> ; <a target="_blank" href='http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/grains_amount_table.html'>http://www.choosemyplate.gov/foodgroups/grains_amount_table.html</a>
×