Details

Title

Flight Dynamics of Ostrinia Nubilalis HBN. (Lep., Crambidae) Based on the Light and Pheromone Trap Catches in Nienadówka (South-Eastern Poland) in 2006-2008

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2012

Volume

vol. 52

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-012-0021-8 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2012; vol. 52; No 1

References

Adamczewski K. (2002), Klucz do Określania Faz Rozwojowych Roślin Jedno- i Dwuliściennych w Skali BBCH [Compendium of Growth Stage Identification Keys for Mono- and Dicotyledonous Plants], 20. ; Bengtsson M. (2006), Flight tunnel responses of Z strain European corn borer females to corn and hemp plants, Environ. Entomol, 35, 5, 1238, doi.org/10.1603/0046-225X(2006)35[1238:FTROZS]2.0.CO;2 ; Bereś P. (2007), Poradnik Sygnalizatora Ochrony Zbóż, 111. ; Bereś P. (2007), Sygnalizacja - podstawą zwalczania omacnicy prosowianki, Ochrona Roślin, 4, 20. ; Bereś P. (2008), Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w produkcji integrowanej [Pest management in integrated maize production], Acta Sci. Pol., Agricultura, 7, 4, 19. ; Bereś P. (2010), Distribution range of the European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) on maize in 2004-2008 in Poland, J. Plant Protection Res, 50, 3, 326. ; Bereś P. (2010), Harmfulness of <i>Ostrinia nublialis</i> Hbn. on some non-Bt versus genetically modified Bt maize (<i>Zea mays</i> L.) cultivars in Poland in 2006-2007, J. Plant Protection Res, 50, 1, 110, doi.org/10.2478/v10045-010-0019-z ; Furlan L. (2001), <i>Ostrinia nubilalis</i> population levels in northeastern Italy: long-term data and practical considerations, null, 365. ; Gemeno C. (2006), Pheromone antagonism in the European corn borer moth <i>Ostrinia nubilalis</i>, J. Chem. Ecol, 32, 1071, doi.org/10.1007/s10886-006-9046-7 ; Haliniarz M. (2007), Szkodliwość omacnicy prosowianki (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) dla transgenicznych i wyjściowych odmian kukurydzy [Harmfulness of the European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) on transgenic and non-transgenic maize varietes], Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47, 4, 145. ; Jansens S. (1997), Transgenic corn expressing a Cry9C insecticidal protein from <i>Bacillus thuringiensis</i> protected from European corn borer damage, Crop Sci, 37, 1616, doi.org/10.2135/cropsci1997.0011183X003700050035x ; Kalinowá B. (1994), Sex pheromone characterization and field tramping of the European corn borer, <i>Ostrinia nubilalis</i> (<i>Lepidoptera: Pyralidae</i>) in South Moravia and Slovakia, Eur. J. Entomol, 91, 197. ; Kania C. (1961), Z badań nad omacnicą prosowianką - <i>Pyrausta nubilalis</i> (Hbn.) na kukurydzy w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959 [Investigations on European corn borer - <i>Pyrausta nubilalis</i> (Hbn.) preying on maize in environs of Wrocław in 1956-1959], Pol. Pismo Entomol., Seria B, 3-4, 23-24, 165. ; Kania C. (1962a), Szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959 (cz. I) [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956-1959. Part I], Pol. Pismo Entomol., Seria B, 1-2, 25-26, 53. ; Kania C. (1962b), szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959 (cz. II) [Pestilent entomofauna of maize observed in the environs of Wrocław in 1956-1959. Part II], Pol. Pismo Entomol., Seria B, 3-4, 27-28, 183. ; Laurent P. (2007), Monitoring of European corn borer with pheromone-baited traps: review of trapping system basics and remaining problems, J. Econ. Entomol, 100, 6, 1797, doi.org/10.1603/0022-0493(2007)100[1797:MOECBW]2.0.CO;2 ; Lisowicz F. (2001), The occurrence of economically important maize pests in south-eastern Poland, J. Plant Protection Res, 41, 3, 250. ; Lisowicz F. (2004), Technologia Produkcji Kukurydzy [Maize Production Technology], 52. ; Pélozuelo L. (2004), Host-plant specialization in pheromone strains of the European corn borer <i>Ostrinia nubilalis</i> in France, J. Chem. Ecol, 30, 335, doi.org/10.1023/B:JOEC.0000017981.03762.ed ; Pieprzyk W. (1960), Wyniki jednorocznych obserwacji nad biologią omacnicy prosowianki (<i>Pyrausta nubilalis</i> Hbn., Lepidoptera, Tortricidae), Biul. Inst. Ochr. Roślin, 9, 127. ; Poos F. (1927), Biology of the European corn borer (<i>Pyrausta nubilalis</i> Hübn.) and two closely related species in northern Ontario, Ohio J. Sci, 27, 2, 47. ; Roelofs W. (1987), Sex pheromone production and perception in European corn borer moths is determined by both autosomal and sex-linked genes, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 84, 7585, doi.org/10.1073/pnas.84.21.7585 ; Showers W. (1989), European Corn Borer Development and Management, 32. ; Tancik J. (1998), Control of the European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) with chemical and biological insecticides, Polnohospodarstvo, Agriculture, 44, 2, 100. ; Wałkowski W. (2004), Omacnica prosowianka (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) - ekspansywny szkodnik kukurydzy w Wielkopolsce [European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) - an expansive pest ofmaize in Wielkopolska region], Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 44, 2, 1187. ; Welling M. (1989), The appearance of different strains of the European corn borer in Germany, Acta Phyt. Entomol. Hung, 24, 1-2, 225. ; Wiąckowska I. (1995), Światowy Przegląd Oofagów z Rodzaju Kruszynek <i>Trichogramma</i> (Hymenoptera, Trichogrammatidae) oraz Badania nad Jego Biologią i Ekologią Kruszynka <i>Trichogramma cacoeciae</i> March, 88. ; Żołnierz R. (2005), Występowanie omacnicy prosowianki (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) na plantacji kukurydzy nasiennej na terenie województwa opolskiego [Infestation of corn grown for seeds by the European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) in Opole province], Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 45, 2, 1233. ; Żołnierz R. (2007), Porównanie odłowów omacnicy prosowianki przy użyciu pułapek świetlnej i feromonowych [Comparison of European corn borer catches in Ligot and pheromone traps], Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47, 4, 267.
×