Details

Title

Sprawozdanie: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Мусульманский Восток в восточнославянских и южнославянских литературах (Białystok, 17–18 listopada 2017 r.)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2019

Volume

vol. LXVIII

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

195-197

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.03.28

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0037-6744
×