Details

Title

Na marginesie filozoficznej ewolucji Elzenberga: czy da się przezwyciężyć przepaść między filozofią analityczną a kontynentalną?

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2017

Numer

No 4

Authors

Keywords

Henryk Elzenberg ; filozofia analityczna ; filozofia kontynentalna ; Hilary Putnam ; Alain Badiou ; Test Turinga ; symulacja komputerowa

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Date

2017.12.15

Identifier

ISSN 1230-1493
×