Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 4
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Artykuł przedstawia zastosowanie koncepcji tzw. niestandardowej metafilozofii do badania zawartości „przestrzeni antropologii filozoficznych”. Pokazuje, jak wychodząc od stosunkowo prostej koncepcji, jaką jest interpretacja humanistyczna, można wygenerować dość obszerną klasę antropologii filozoficznych.
Go to article

Abstract

The author presents the method of philosophizing practiced by Bogusław Wolniewicz. He subsequently discusses the sources of his philosophizing, the objectives he has set for himself, his rationalism as well as his method of making philosophy scientifically sound. The author also mentions Wolniewicz’s use of history of philosophy and substantive philosophy, his method of working with students in classes, and finally his work on texts. In many places, the author expands this presentation by adding elements of his own meta-philosophy.
Go to article

Abstract

In the collection of articles by Peter Strawson published in his Analysis and metaphysics the author defines his meta-philosophical position by offering two analogies, relating respectively to philosophy conceived as therapy and to philosophy construed as a grammar of thought. These analogies, if they are viewed in a perspective invoked by reflections on ‘the human condition’ – admittedly, a style of investigation fairly remote form analytic research – open several interesting questions and raise puzzling uncertainties. If we follow some implications of these queries, the general position of Strawson in contemporary philosophy becomes more convincing; it fits quite comfortably in the ‘mainstream philosophy’, and highlights some leading topics in the eternal philosophical agenda.
Go to article

Abstract

Szkoła Lwowsko-Warszawska została założona w 1895 roku przez Kazimierza Twardowskiego we Lwowie. Dla Twardowskiego i jego uczniów racjonalizm, jasność i precyzja języka oraz stosowanie logiki w filozofii były metodologicznymi fundamentami Szkoły. W pierwszej części tekstu autor rozważa charakter i wartość metafilozoficzngo programu przyjmowanego w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. W drugiej partii przedstawia się filozofię Henryka Elzenberga (1887–1967), jednego z najoryginalniejszych filozofów polskich XX wieku. W sferze jego zainteresowań znajdowały się: aksjologia ogólna, etyka, estetyka i historia filozofii. Część końcowa ma charakter porównawczy, gdzie omawiam stosunki między metafilozofią Szkoły Lwowsko-Warszawskiej a ideami metafilozoficznymi Elzenberga.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more