Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Mesjanizm jako ogólna idea wywodzi się z religii. Idea ta może jednak w różny sposób przekładać się na poszczególne swoje elementy składowe. Nie wszystkie te elementy muszą zawsze występować razem w poglądach danego myśliciela czy artysty, którego jesteśmy skłonni uznawać za mesjanistę. Dla przykładu, mesjanizmowi narodowemu nie musi towarzyszyć wiara religijna, a jeśli towarzyszy, nie musi być ortodoksyjna. Dlatego niektóre z koncepcji polskich mesjanistów mogą być nawet ze sobą sprzeczne pod względem szczegółowych konsekwencji, wydobywanych z ogólnej idei mesjanizmu. Dla zobrazowania wielości stanowisk zostają przypomniane i skomentowane wybrane koncepcje „mesjanizmu poetów” (A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, C. Norwid) i „mesjanizmu filozofów” (J. Hoene-Wroński, A. Cieszkowski, K. Libelt, B. Trentowski).
Go to article

Abstract

The aim of the author is to present some messianic and prophetic ideas, which are intrinsically fused with Karl Marx’s doctrines, and which had also been expressed in Jewish mystical thought as well as in the ethical message of the Bible. Although Marx did not obtain any proper Jewish education, he was not able to reject his own being-a-Jew or his inborn spirituality together with the implicit axio-normative system of Judaism. Marxist philosophy, generally speaking, is dominated by the postulate of building a better and a more just world, and by the ethical demand of creating a new reality, from which poverty and social marginalization would be eradicated. However, such views were not new. For, it was the author of the Biblical “Book of Devarim”, who earlier emphasized the need for social solidarity. There had also been some Jewish prophets who criticized kings and priests, and Tsfat Jewish mystics who had formulated an ethically radical tikkun ha-olam postulate in the 16th century.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more