Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ
  • Język

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 20
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:
Słowa kluczowe art personal development

Abstrakt

Talking about my connection to the world of art, both as a recipient and creator, I wonder about the significance of art in my life.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Personality, demographics and art experience proved to play an important role in reactions to visual art. Nevertheless, research attempts that take into account all those factors when determining predictors of aesthetic responses to different artistic styles are quite rare. The study presented here investigates predictors of aesthetic experience across figurative, abstract and contemporary paintings in individuals with varying expertise. Students enrolled in Sport, Humanities and the Arts programmes (N = 181) declared their art exposure and filled out personality measures (Big Five, alexithymia, need for closure). Next participants evaluated three paintings using a tool constructed by the authors to track various dimensions of aesthetic reactions (i.e. negative/positive affective responses, self-references, explicit knowledge and perceived mastery of the artwork). Reactions to figurative painting depended mostly on formal knowledge about arts, not personality traits. Aesthetic perception of abstract art rely not only on art exposure, but also on some individual characteristics (openness to experience, tolerance of ambiguity and ability to identify one’s own emotions and track their source). Reception of contemporary art was predicted mostly by art exposure variables and in the case of negative emotionality by ability to identify one’s own emotions and track their source. Both formal art education and art experience were stronger predictors of aesthetic responses than personality traits, for all art styles and dimensions of aesthetic experience. Personality predictors were significant mostly for abstract art. Personal interest in the arts seems to be as good predictor of aesthetic reactions as formal expertise.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe artworks influence on art

Abstrakt

The process of authenticating artworks, whether musical, painting or architectural, is constantly changing. And sometimes it is influenced by ideology.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The presence of art in historic representative buildings is widespread and common. It is not surprising, therefore, that it is a frequent tool used in the transformation processes of these structures. A surprise, however, may be a situation where, instead of the art from the period of the creation of a given monument, the contemporary, multimedia or engaging the viewer cultural activities occur. Therefore, the key questions are the role of such forms of intervention in the historical representative interiors and the possibility of co-existing old and new. It is not without significance for objects under conservator’s protection that there are special requirements that the intervention must fulfill to be installed. The subject of considerations in this work are case studies of the application of contemporary multimedia art in the representative spaces of historical objects. The purpose of the article is to examine types of such artistic interventions resulting from the relationship between a work of art and exhibition space and their mutual influence.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W ciągu pierwszych czternastu lat transformacji, badanych przez autora artykułu, tj., w okresie lat 1989-2003, wzniesiono w Krakowie dwanaście nowych kościołów. Sześć z nich zostało zaprezentowanych przez autora wcześniej. Niniejszy artykuł zwiera wyniki badań nad pozostałymi sześcioma świątyniami. Ich kreacje w sensie estetycznym, są znamienne dla tendencji kształtowania współczesnej architektury polskiej w ogóle oraz szczególnie architektury kościołów. Jest ona specyficznym skrzyżowaniem tradycji estetycznej z poszukiwaniami z okresu późnego modernizmu, postmodernizmu, oraz najnowszego wcielenia architektury nowoczesnej - XXI wieku.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this paper we described three Art & Science projects organized by the Nencki Institute of Experimental Biology (Polish Academy of Sciences), Marcel Nencki Foundation for the Support of Biological Sciences and the Art Department of the University of Rzeszów. First project, celebrating the 100th anniversary of the Nencki Institute, was entitled “Biological imaging: inspiration by invisible world” and took place in Mikołajki in 2017. Next two projects were relating to “Art of Biodiversity” (Rzeszów, 2018) and “Power of Biological Structures” (Przeworsk, 2019). The aim of the projects was to introduce ideas of modern experimental biology to artist. All symposia/workshops were followed by few exhibitions at the Nencki Institute of Experimental Biology, Art Department of the University of Rzeszów, etc. Some of paintings originated during these projects established Nencki Art Collection, collection of modern art at Nencki Institute of Experimental Biology.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Tymczasowe zagospodarowanie lub wykreowanie przestrzeni publicznych staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, występującym zwłaszcza w dużych miastach. Jest to zjawisko pozostające niejako poza głównym nurtem zainteresowaniem badaczy urbanistyki współczesnych miast, jednak będące jednym z podstawowych elementów polityki miejskiej. Tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych może mieć różne przyczyny: brak środków na docelowe zagospodarowanie, chęć spróbowania czy dany rodzaj funkcji sprawdzi się w wybranej lokalizacji, czy oddolne nie zawsze legalne działanie społeczne, wynikające z bieżących potrzeb mieszkańców lub użytkowników. Niektóre przestrzenie publiczne zagospodarowane tymczasowo pozostają w swojej formie i funkcji na dłużej, inne są demontowane lub po prostu się zużywają. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane przykłady tymczasowych przestrzeni publicznych z europejskich miast.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The work presents a comparison of some sound attributes perceived at a multichannel and stereo playback of musical recordings. The width of the virtual source, coherence impression, total size of sound scene, general quality and balance were the subjects of interest after the format reduction in accordance with the ITU recommendation. The results showed that evaluation of these attributes depends on the way the original audiosphere has been created in the surround system, for example, for a narrow virtual source the mix-down process causes only a small change in its size but for a broad source the observed degradation is significant. In addition, different ways of conversion from the multichannel to stereo format have been tested for compatibility.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Odnowienie Starego Miasta w Zamościu rozpoczęto realizować bez mała przed stu laty. Wówczas wybitni krzewiciele kultury, w okresie początku 20-lecia międzywojennego, podjęli zamysł przywrócenia rangi tego dzieła kultury polskiej. Idea ochrony dziedzictwa kultury narodowej narastała stopniowo do czasu podjęcia pierwszych badan naukowych, kształtowania norm i zasad opieki i konserwacji. Dziś Zamość został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Wielu rzeczy dokonano, wiele pozostało do zrobienia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article presents the concept of fate in the stories of the poet and literary sketches of twentieth-century Russian writer Jurij Dombrowski. The writer creates psychological portraits of Romantic poets, including George Byron, Alexander Gribojedov, Wilhelm Küchelbecker, focusing on selected episodes from their lives. In the article attempt is made to prove that the fate of the nineteenth-century artists serve as an excuse to explain the problems of contemporary author. Characteristics of historical fi gures are made through the prism of Dombrowski’s biography. The combination of biography and autobiography allows Dombrowski to present the subjective concept of the poet: a man condemned to loneliness and misunderstanding, confl icted with the epoch, trying to overcome the tragic dependence on historical conditions through art and creativity.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Stefan Żeromski and Florian Znaniecki, perceived by many of their contemporaries as undisputed moral authorities, warned in the fi rst period of the existence of the Second Polish Republic against the danger of infl uence of Bolshevik ideology. They undertook issues of fundamental importance for the understanding of mutual relations and conditions between the socio-economic world, art, material prosperity, revolution and progress in the period after the First World War (1914–1918), when the power of the Bolsheviks had strengthened in Russia, and the Poles formed the foundations independent homeland. This text is an attempt to approximate the position of Żeromski and Znaniecki in this matter.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Martin Heidegger w rozprawie Źródło dzieła sztuki (Der Ursprung des Kunstwerkes) (1935–36) wyznaczył nowy sposób myślenia o sztuce, wykraczający poza tradycyjnie rozumianą estetykę czy nawet filozofię sztuki. Niektóre myśli Heideggera wydają się jednak niedopowiedziane do końca, lecz jedynie sygnalizują dużą problematyczność zarówno doświadczania dzieł sztuki, jak i samej kwestii źródła sztuki. Dopełnienie i rozwinięcie myśli zawartych w rozprawie Heideggera stanowią w niniejszym artykule analizy terminów „trwoga” i „okamgnienie” z Bycia i czasu, a powiązanie sztuki z tymi dwoma wyróżnionymi fenomenami fundamentalno-ontologicznej analityki jestestwa rzuca nowe światło na status sztuki oraz jej znaczenie egzystencyjne. Głównym celem autora jest wykazanie opartego na nieskrytości, aletheicznego związku pomiędzy doświadczeniem „praźródła” dzieła sztuki a nastrojem trwogi, a także, w konkluzji, wskazanie na „wydarzanie Bycia” jako na istotowe, niemetafizyczne „podłoże” sztuki.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In 1949 the first book of the Atlas of Polish Traditional Costumes series appeared. Józef Gajek was the one who initiated the series, published by Polish Folk Association to this day. He was associated with Polish Ethnographic Atlas, which had a great impact on the character of the series. Its main objective was to describe Polish traditional costumes according to particular regions. Janusz Kamocki and Barbara Bazielich were subsequent editors of the series. Since 2011 the authors of this article have been part of the editorial staff. At their initiative ten more books of the series were published in the years 2013–2018, field research on traditional handicraft was conducted and the Traditional Costume Section was established. The article describes the circumstances accompanying this editorial series appearance and discusses both main directions in research on traditional costumes and activities for popularising knowledge of this unique cultural phenomenon.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Ogród zoologiczny stanowi zespół dydaktyczny włączony w system zieleni miejskiej. Posiada on wartość poznawczą, rozrywkową, wypoczynkową oraz naukową. Oubliczne zespoły tego typu, bezpośrednio wywodzące się z tradycji barokowych menażerii, powstawały już od połowy XVIII wieku. Największy ich rozwój nastąpił dopiero od 2. poł. XIX wieku i w XX wieku. Problematyka artykułu dotyczy miniaturowych ogrodów zoologicznych powstałym na Górnym Śląsku przed II wojną światową. Przedstawiony zostanie ich zasób, stan zachowania praz charakterystyka na wybranych przykładach.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The authors discuss the main premises of the project “The most popular surnames in Poland — past and present. E-dictionary” which has been in development since July 2014 in IJP PAN in Krakow. They also present its basic aims and functions, progress already made and they compare it with other dictionaries of surnames. The authors describe several aspects of the dictionary related to IT and computers but also those concerned with onomastics and lexicography. Additionally, they pay particular attention to the information contained in specific parts of each entry.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The subject of the considerations put forward in this article is an evaluation of the quality, in substantive and ethical terms, of the specialist translation into Polish of Henryk Hiż’s article ‘Peirce’s Influence on Logic in Poland’. The translation subjected to evaluation here was published in 2015 in the specialist philosophical journal Studia z Filozofii Polskiej [Studies of Polish Philosophy] (October 2015, pp. 21–33). In the presented evaluation, I point out substantive and ethical violations committed by interpreter, calling attention to (a) the flouting of the principle cuilibet in arte sua ; (b) manipulation of source material; (c) dishonesty in philological-textological development; (d) improper editorial preparation; (e) disregard of the subsequent literature on the subject; (f) deliberate and unjustified abridgement of the original text. The deficiencies enumerated in points (a)–(f) are the result of interpreter’s adoption of the ‘publish or perish’ strategy, the overriding goal of which is to publish an article in a high-impact journal with the aim of achieving the most favourable bibliometric result in the shortest possible time, at a cost to the integrity and ethical responsibility of the translator-researcher.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

After moving to Italy in 1856, Teofil Lenartowicz, inspired by the great Italian art and supported by the best Florentine artists of the time Giovanni Dupré and Enrico Pazzi, began studying sculpture. Lenartowicz’s sculptures were always connected with literature: his work shows howone influenced the other. It is no accident that his style as a sculptor has been called ‘poetic’ by the critics. The Polish immigrant was fascinated by the Italian Renaissance, and especially by the art of Lorenzo Ghiberti. At the same time, he never forgot about Polish folklore, which played a significant role in his artistic vision. One of the most impressive examples of this intersection of influences is the bas-relief The Holy Workers, complemented by a poem bearing the same name.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article presents a previously unknown poem by Jalu Kurek, found in the Józef Czechowicz Museum of Literature in Lublin. The youthful poem titled Nostalgia shows Kurek’s breaking away from the spell of futurism and edging towards an avant-garde poetics with a great deal of juxtaposition.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In general the iconographic details recorded in the hagiographic literature are pretty meagre. Authors focus on the miraculous properties of icons. The Coptic lives of the saints may be selected as representative for the Early Christian and Byzantine hagiography. The Martyrdom and Miracles of Saint Mercurius the General and other lives contain stories about the Saint’s icons. We have some information about church decoration in the East, but, it does not look as impressive as John of Gaza’s extensive ecphraseis of St. Sergius’ and St. Stephen’s complex decorative programmes. However, we actually find a number of interesting minor descriptions in the church histories, in the theological polemic on icons, and in the hagiographies. A Syriac manuscript from the British Museum preserves a chronicle of the monastery of Qartamin, Mor Gabriel. I focus on a chapter which describes the church’s construction and its interior decoration. The essential part of the art terminology, which we know from the Coptic texts, consists of the Greek borrowings. The Syriac texts show an entirely different pattern. The Syriac description compiled by an anonymous monk from Qartamin resembles the hymn on the Edessa Cathedral. The Syriac art description in general evolved along entirely different lines from the Greek ecphrasis. Greek borrowings in the discussed Syriac texts are rare, and if they do appear, they are limited to only certain words.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The subject of this article are the Egyptian inspirations in the graphic works of Ewa Siedlecka-Kotula, an artist living and working in Kraków in the second half of the 19th century. During the period from May 1948 until June 1949 she resided in Cairo, a productive period which came to fruition in the form of a special cycle of linocuts, executed in 1969 and based on earlier sketches. The series comprises of the following works: “Kobiety/Women”, “Woda/Water”, “Ryż/Rice”, “Tkacze/Weavers”, “Pasterka/ Female shepherd”, and “Barany/Rams”, depicting contemporary Egyptians and their typical, everyday tasks. During her stay in Egypt the artist also designed the exhibition graphics for the 16th Agricultural and Industrial Exhibition in Cairo. Her works were put on display at an individual exhibition (December 1948). She also participated in the exhibitions entitled “Le salon des femmes-artistes” in Cairo Women’s Club (March 1949) and “France-Égypte” in the Museum of Modern Art in Cairo (May 1949). Ewa Siedlecka-Kotula’s works met with much interest at that time. Unfortunately, references to antiquity are very scarce in her art, and include only a watercolour showing an Egyptian peasant by a shaduf (fig. 1), and a drawing of a female offering-bringer figurine from the tomb of Nakhti, overseer of the seal, in Asyut (early 12th dynasty, around 1900 BC). The latter drawing was perhaps made in the Egyptian Museum in Cairo, and most likely represents a statuette whose current fate remains unknown, which would make this drawing an exceptional record.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji