Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 6
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Gaston Milhaud (1858–1918) był filozofem francuskim, który wychodząc od matematyki, odbył drogę do filozofii (zwłaszcza epistemologii) i historii nauki. Jego prace z zakresu historii nauki były poświęcone nauce greckiej i nauce nowożytnej. Milhaud podnosi w swych pracach, że podstawowe pojęcia i zasady nauki (jej rozmaitych dyscyplin) są efektem decyzji, które zarazem przekraczają tak doświadczenie, jak i logikę. Kładzie on nacisk na rolę swobodnej kreacji i aktywności umysłu. Autor poddaje dyskusji centralne problemy myśli Milhauda, w szczególności zaś kwestię relacji nauki do filozofii.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article treats of one of the most innovative series in the Polish humanities after the 1945, the Poznań German Library. The series is a scientific-editorial project initiated 1996 to introduce readers in Poland (both specialists and nonspecialists) into the most important questions of German history, sociology, political science etc. in the 18th, 19th, 20th and 21st century.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Fin-de-siècle Central European scholarship takes on a different complexion, if it is approached from the perspective of politically responsible action. The article analyses neither scholarship involved into party politics nor apolitical scientific and scholarly activities but focuses on a specific approach: The scholars I am concerned with in this article strove for the strict division of science and politics; they nevertheless remained committed to political objectives such as improving social conditions. The approaches of Bernard Bolzano, Ernst Mach, Alois Riegl, Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein, Otto Neurath, Hans Kelsen are taken into account.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper considers the idea of history as a science of Józef Kazimierz Plebański (1831–1897), the Warsaw historian and Polish student of Leopold von Ranke. In my article, I analyse assignments that Plebański set as history, the place of history in science in general, the problem of objectivity in history, and other major issues related to the study of the past in the thought of Plebański.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

On November 2, 2018, an outstanding Polish medievalist Jerzy Lesław Wyrozumski died in Kraków; he was born on March 7, 1930 in Trembowla (now Ukraine). He graduated in 1955 with a degree in history at the Jagiellonian University. He wrote his master's thesis and doctoral dissertation under the supervision of Roman Grodecki. In 1981 he received the title of professor; he was dean of the Faculty of Philosophy and History in the years 1981–1987, and from 1987 to 1990 he was the prorector of the Jagiellonian University. He published over 600 scholarly books, articles and reviews.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Tematem niniejszego opracowania są dzieje czasopism popularnonaukowych wydawanych na ziemiach polskich od XVIII wieku do 1939 roku. Początkową datę wyznacza rok 1758, kiedy to ukazał się pierwszy polski periodyk popularnonaukowy „Nowe Wiadomości Ekonomiczne i Uczone”. Badany zbiór objął 128 tytułów zróżnicowanych zarówno formalnie, jak i treściowo.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji