Search results

Filters

  • Journals

Search results

Number of results: 7
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

StreszczenieW eseju tym autor przedstawia i analizuje twórczosc Ajdukiewicza w róznych dziedzinach. S4 to: składnia, semiotyka, epistemologia i metodologia nauk. Najwięcej miejsca poświęca autor pogłdom epistemologicznym Ajdukiewicza (które ewoluowały od radykalnego konwencjonalizmu do skrajnego empiry-zmu), jego koncepcji metodologii pragmatycznej (zarazem empirycznej i nor-matywnej) oraz oryginalnej metodzie parafrazowania tradycyjnych tez filozo-ficznych na język metalogiki lub semantyki.
Go to article

Abstract

StreszczenieArtykuł przedstawia ewolucję pogłdów Ajdukiewicza na problem uzasadnia-nia. Wiodła ona od
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more