Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

W ramach Programu B adań Stosowanych PBS został wykonany projekt „Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online”, w którym został opracowany, wykonany i przebadany prototyp systemu INGEO. Stanowi on kontynuację rozwoju systemów sejsmicznego ARAMIS M/E i sejsmoakustycznego ARES-5/E poprzez ich wzbogacenie o nowe, innowacyjne technologie i metody analiz. System został wyposażony w cyfrową transmisję na powierzchnię z wykorzystaniem światłowodów i lokalną w rejonie ściany z wykorzystaniem linii przewodowych. INGEO umożliwia ocenę zagrożenia tąpaniami metodami standardowymi: sejsmoakustyczną, sejsmologii, hazardu sejsmicznego, oraz opartymi na tomografii rejonu przed frontem ściany: pasywną z wykorzystaniem wstrząsów górniczych i aktywną z wykorzystaniem wzbudników lub organu urabiającego kombajnu. System wyposażono ponadto w otworowe czujniki zmian naprężenia i ultradźwiękowe czujniki deformacji wyrobisk w rejonie ściany z lokalną transmisją radiową do przesyłu danych do kanału cyfrowej transmisji przewodowej i światłowodowej. INGEO umożliwia współbieżną kontrolę deformacji w rejonie wyrobisk wokół ściany wydobywczej z precyzyjną kontrolą deformacji na powierzchni nad rejonem ściany w celu doskonalenia opracowanych stochastycznych modeli dla predykcji występowania zagrożeń spowodowanych wstrząsami górniczymi. Monitoring może obejmować szczególnie zagrożone rejony z wykorzystaniem geofonów i nowo opracowanych czujników lub obszar całej kopalni czy kilku połączonych kopalń z wykorzystaniem sejsmometrów. Ze względu na zastosowanie transmisji światłowodowej, precyzyjnie zsynchronizowanej zegarem GPS, strumieniowej transmisji danych oraz wielorejonowej detekcji zjawisk, INGEO stanowi zaawansowaną technicznie ofertę dla kopalń węgla kamiennego oraz rozległych kopalń rud miedzi.
Go to article

Abstract

Animals as a source of organs and tissues for xenotransplantation could become a backup solution for the growing shortage of human donors. The presence of human xenoreactive anti- bodies directed against Galα1,3Gal antigens on the cell surface of a pig donor triggers the activa- tion of the complement leading to a hyperacute reaction. The development of genetic engineer- ing techniques has enabled the modification of genomes by knocking in and/or knocking out genes. In this paper, we report the generation of modified pigs with ZFN mediated disruption of the GGTA1 gene encoding the enzyme responsible for synthesis of Galα1,3Gal antigens. ZFN plasmids designed to target the exon 9 region of the pig GGTA1 gene encoding the catalytic domain were injected into the pronuclei of fertilized egg cells. Among 107 piglets of the F0 gene- ration analyzed, one female with 9-nt deletion in exon 9 of the GGTA1 gene was found. 13 of 33 piglets of the F1 generation represented the +/- GGTA1 genotype and 2 of 13 F2 piglets repre- sented the -/- GGTA1 genotype. No changes in the animals’ behavior, phenotype or karyotype were observed. Analysis confirmed heredity of the trait in all animals. A complex functional analysis of the modified animals, including flow cytometry, human serum cytotoxicity test and immunohistochemical detection, was performed to estimate the phenotype effect of genetic modification and this indicated an efficient GGTA1 knock-out in modified pigs.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more