Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Punktem wyjścia rozważań jest dysproporcja w udziale obu płci w tworzeniu filozofii w Polsce, Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach na świecie. Dysproporcja ta skłania do postawienia pytania o to, co z perspektywy samej filozofii mogłoby zostać zrobione w celu zapobiegania tej oraz innym formom filozoficznej i intelektualnej dyskryminacji. Celem artykułu jest pokazanie, iż to klasyczny pragmatyzm (koncepcje Peirce’a, Jamesa i Deweya) jest źródłem metafilozoficznych idei pluralizmu, egalitaryzmu oraz włączania (inclusiveness), które pozwalają na nowo zdefiniować podmiot, przedmiot i cele praktyki filozoficznej.
Go to article

Abstract

The aim of the paper is to assess the feminist potential of political liberalism, as the latter was defined by Charles Larmore and John Rawls. The analysis focuses on liberal feminism to determine whether it would be more convincing if it became politico-liberal feminism. This problem is addressed with reference to two authors – Martha C. Nussbaum and Susan Moller Okin – the former being an advocate and the latter a critic of the liberal feminism and political liberalism merger. It is argued that Okin’s worries about this combination are justified. However, the conclusion is that Okin’s criticism emphasises the necessity and possibility of the revision of political liberalism – as a possible background of liberal feminism and a general orientation in political philosophy.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more