Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The article offers a presentation of one of the most influential currents in contemporary Marxism. The author claims that the vitality of Marxism comes from its ability to conceptualize ongoing transformations of capitalism, mainly the new forms of productions and appropriation of social wealth. The latter day Marxists propose a materialistic theory of common good. Its main concepts (primitive accumulation, enclosure of the common fields, productive labor and re-productive labor) are of Marxian origin, but they acquire a new sense in the new context. These reinterpretations are inspired by three basic philosophical and political sources: post-operaism, radical geography and bottom-to-top history. The article analyzes the connections between these concepts and the Marxism of common good.
Go to article

Abstract

Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza przywołuje nowe rekonceptualizacje teorii akumulacji pierwotnej kapitału w celu wykazania, że akumulacja pierwotna jest ciągłym stałym przybierającym i stale rosnącym na znaczeniu elementem współczesnego kapitalizmu. Teza ta opiera się na dwóch tradycjach myśli marksistowskiej: 1) mniejszościowym materializmie; 2) marksizmie dobra wspólnego. W części drugiej artykuł wykazuje, że pisma Karola Marksa zawierają wizję komunizmu dóbr wspólnych, która pozostaje w opozycji do stale powracających kapitalistycznych grodzeń. Wizja ta obecna jest przede wszystkim w pismach późnego Marksa, poświęconych zwłaszcza kontekstom niezachodnim i własności komunalnej. Najnowsze teorie w obszarze myśli marksistowskiej wraz z lepszym dostępem do prac późnego Marksa stwarzają okazję do przemyślenia nowych perspektyw kommonizmu dóbr wspólnych. Zadanie to jest tym pilniejsze, że współcześnie mamy do czynienia z omówionymi w części trzeciej zjawiskami, które zbiorczo określić można mianem korupcji komuny („uberyzacja” ekonomii współdzielenia czy neoekstraktywizm tego, co wspólne).
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more