Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 5
items per page: 25 50 75
Sort by:
Keywords healthcare

Abstract

People are trusting scientific expertise less and less, and increasingly rely on what can euphemistically referred to as the “wisdom of the crowds.” What are the effects of this, and what might be done about it?
Go to article

Abstract

Cel artykułu to pokazanie, że badania z zakresu socjologii cyfrowej są ważnym uzupełnieniem większości projektów badań społecznych oraz wprowadzenie systematyzacji pojęciowej. Omawiam różnice znaczeniowe i kategoryzacyjne pojęć. Przedstawiam podstawowe zalety badań ilościowych i Big Data, argumentując, że pełne ich wykorzystanie jest możliwe przede wszystkim dzięki uzupełnieniu badań ilościowych o thick data pochodzące z pogłębionych badań jakościowych. Postuluję, że dostęp do Big Data w większym stopniu wymusza umiejętną triangulację metodyczną i stosowanie etnografii cyfrowej. Twierdzę również, że socjologia w niedalekiej przyszłości będzie musiała nie tylko uwzględniać badania społeczności internetowych w niemal każdym projekcie badawczym, oraz nie tylko wchłonąć znaczną część warsztatu badawczego z zakresu analizy danych rozwiniętego w naukach ścisłych, ale także wypracować metody łączenia Big Data z etnografią cyfrową.
Go to article

Abstract

The following article is a report from a conference organized by the Polish Young Academy in Jablonna, in collaboration with the Polish Academy of Sciences. It served the purpose of connecting members of PYA with members of PAS, to allow exchange of views, and a productive discussion about the future of both organizations. The conference was organized into two panels: one addressing the directions of Polish Academy of Sciences reform (structure, the PAS university idea, criteria for PAS membership, the role of PAS committees, as well as PAS financing) and a second one addressing the position of Polish Young Academy within the structures of PAS (relations with other units, internal PYA structure and governance, relations with other European bodies of the same sort, the role of PYA in legislative consultations, PYA financing, and the ways to carry on PYA's mission of propagating science).
Go to article

Abstract

Ludzie coraz mniej wierzą nauce, a coraz bardziej wiedzy – mówiąc eufemistycznie – popularnej. Jakie są tego efekty?
Go to article

Abstract

The article summarizes panel discussions led at the Polish Scientific Networks conference. It covers the topics of social and (un)social innovations, their sources, and applications, as well as the new approaches to the concept of the wisdom of the crowds (as opposed to swarm mentality). The article draws on academic research on trust and distrust, declining reliance on formal expertise and a turn against the science, and posttruth society phenomenon. The article concludes with observations about risk aversion in different cultures, to suggest some practical solutions in education programs, needed to address the challenges of the future.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more