Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 11
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

W latach 1897–1915 ośmiu twórcom (Teodor Bobowski, Ludwik Małolepszy, Hieronim Stefanowicz, Joachim Sołtys, Idzi Świtała, Sylwester Czarnecki, Zygfryd Kąkolewski i Eryk Średzki) „Gazety Kościańskiej”, od 1902 r. wydawanej jako „Gazeta Polska”, wytoczono procesy prasowe, w wyniku których musieli oni zapłacić 1535 marek grzywny i odsiedzieć w więzieniu trzy miesiące i jeden dzień. Ponadto w większości wypadków sądy zezwoliły na zamianę kary finansowej na pobyt w więzieniu.
Go to article

Abstract

The biographies of the journalists of Polish press published in West Prussia in the 19th and early 20th century usually highlight their patriotic commitment and admirable perseverance in launching and running various newspapers and journals. However, we can also find in their lives episodes that did them little credit, or even were downright disgraceful.
Go to article

Abstract

Until 1914 editors of Gazeta Gdańska were taken to court on thirty occasions and were sentenced to a total of RM 2,430 in fines and eight months and three weeks of imprisonment. Of the fifteen editors taken to court, Józef Konstanty Palędzki i Stanisław Wentowski came out with most convictions.
Go to article

Abstract

W „Dzienniku urzędowym” „Gazety Lwowskiej”, w części „Wyroki prasowe”, publikowano decyzje sądów galicyjskich stwierdzające, czy treść zakwestionowanego przez prokuratora tekstu wypełnia znamiona przestępstwa lub wykroczenia i zlecające jego konfiskatę. W artykule ukazano tę działalność sądową w latach 1894–1914.
Go to article

Abstract

This biographical dictionary includes 226 biograms of editors in chief journalists executive editors and co-workers that were also described as editors. It is based on research data as well as records in ecclesiastical and state archives, libraries and registry offices. The individual lives are presented in accordance with the customary biogram template.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more