Details

Title

Wykorzystanie popiołu lotnego ze spalania w złożu z cyrkulacyjną warstwą fluidalną w zawiesinach twardniejących stosowanych w naprawach wałów przeciwpowodziowych . = Utilisation of CFBC fly ash in hardening slurries for flood-protecting dikes

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2016

Numer

No 3

Authors

Keywords

popiół lotny ; spalanie fluidalne ; zawiesina twardniejąca ; ochrona przeciwpowodziowa ; wał przeciwpowodziowy ; fly ash ; fluidal combustion ; hardening slurry ; flood protection ; embankment

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

75-87

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

30.09.2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×