Details

Title

Związki retoryki i muzyki – kantata Christ lag in Todesbanden Jana Sebastiana Bacha / Rhetoric And Music: Johann Sebastian Bach’s Cantata Christ Lag in Todesbanden

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2012

Numer

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2012

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/v10273-012-0045-8

×