Details

Title

Andrzej Kwilecki (1928–2019)

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2019

Volume

tom 36

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

221-226

Date

2020.09.21

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0551-3790
×