Details

Title

Słowo wstępne

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Yearbook

2019

Volume

tom 36

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

9-10

Date

2020.09.21

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

ISSN 0551-3790
×