Details

Title

Trace of identity. In remembrance of professor Hanka Zaniewska

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2016

Numer

vol. XLIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

435-439

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Date

2016

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×