Details

Title

Reminiscences about professor Tadeusz Bartkowicz (1932–2016)

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2016

Numer

vol. XLIV

Authors

Keywords

Tadeusz Bartkowicz ; urban designer ; spatial planner

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

429-434

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×