Details

Title

O ważności metahistorii idei. Szkoła Cambridge a "Begriffsgeschichte": porównania, spory, krytyki

Journal title

Historyka Studia Metodologiczne

Yearbook

2019

Volume

tom 49

Authors

Keywords

Begriffsgeschichte ; Cambridge School ; Quentin Skinner ; political concept ; Reinhart Koselleck ; speech act ; the history of ideas

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

403-427

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Date

2019.12.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0073-277X

DOI

10.24425/hsm.2019.130588

×