Details

Title

Historyczne i artystyczne wartości fotografii: lubelskie zdjęcia Stefana Kiełszni

Journal title

Historyka Studia Metodologiczne

Yearbook

2019

Volume

tom 49

Authors

Keywords

Stefan Kiełsznia ; Lublin ; photography ; Jewish district

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

173-199

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Date

2019.12.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0073-277X

DOI

10.24425/hsm.2019.130580

×