Details

Title

Maria Łuczak 1949 - 2011

Journal title

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

Volume

tom 30

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

259-261

Date

2013

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0551-3790
×