Details

Title

How Ludwik Fleck’s polemic with Tadeusz Bilikiewicz began and what its main point was

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2019

Numer

No 3

Authors

Keywords

T. Bilikiewicz ; L. Fleck ; style ; environmental conditioning of science ; constructivism

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

177-194

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2019.09.27

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2019.129767

×