Details

Title

Rational science

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2019

Numer

No 3

Authors

Contributor

Gmytrasiewicz, Michał ; Walerich, Elżbieta

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

25-43

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2019.09.27

Type

Materiały źródłowe / Source materials

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2019.129759

×