Details

Title

Bogusław Wolniewicz as a political philosopher

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2018

Numer

No 3

Authors

Keywords

transcendental rationalism ; Christianity ; Western civilization ; civil democracy ; national community ; xenophobia ; leftist leanings ; totalism

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

267-307

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2018.12.04

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125465

×