Details

Title

Correspondence

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2018

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

29-34

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2018.12.04

Type

Materiały źródłowe / Source materials

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.125448

×