Details

Title

Obiekty fortyfikacyjne pruskich twierdz pierścieniowych Poznania i Wrocławia (XIX–XX w.) w aktualnych dokumentach planistycznych – funkcjonowanie, ochrona, kształtowanie krajobrazu

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2018

Numer

No 270

Authors

Keywords

historical green areas ; spatial planning ; protection of historical fortifications

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

143-158

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.09.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3493
×