Details

Title

Odzysk energii z odpadów w aspekcie kwalifikacji wytworzonej energii elektrycznej i ciepła jako pochodzących z odnawialnego źródła energii oraz uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2018

Volume

vol. 21

Numer

No 1

Authors

Keywords

odpady ; odzysk energii ; frakcja biodegradowalna ; odnawialne źródła energii ; emisja gazów cieplarnianych

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2018.04.30

Type

Artykuły / Articles
×