Details

Title

Recenzje: Aleksandra Nalewaj, "Funkcje kobiet w Ewangelii według świętego Jana", Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017, ss. 233.

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2018

Volume

Tom 13

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

231-236

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2019.02.25

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/119672

×