Details

Title

O wpływie "Traktatu logiczno-filozoficznego" Wittgensteina na filozofię nauki Stephena E. Toulmina

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2016

Numer

No 2

Authors

Keywords

L. Wittgenstein ; S.E. Toulmin ; filozofia nauki ; „Tractatus logico-philosophicus”

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

591-602

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-1493
×