Details

Title

Śródmiejski krajobraz kulturowy w dokumentach planistycznych, na przykładzie strefy wielkomiejskiej w Łodzi / Downtown Cultural Landscape in Planning Documents on the Example of the Urban Zone in Lodz

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 168

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×