Details

Title

Powrót do centrum miasta - siły sprawcze, uczestnicy, motywacje / The Return to the City-centre - Driving Forces, Participants, Motivations

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 168

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×