Details

Title

Lokalizacja centrów handlowych a polityka przestrzennapolskich miast/ <br />Location of Shopping Malls and Spatial Policy of Polish Cities

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×