Details

Title

Wyzwania krajowej i lokalnej polityki mieszkaniowejw kontekście rozwoju mieszkalnictwa w miastach wojewódzkich/ <br />Challenges for National and Local Housing Policy in the Context of HousingDevelopment in Voivodeship Cities

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×