Details

Title

Wyzwania rozwojowe obszarów miejskich w aspekcierównoważenia mobilności (na przykładzie Miasta Gdynia)/ <br />Urban Areas Development Challenges in the Context of Sustainable Mobility(Gdynia Case Study)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×