Details

Title

Realizacja i przyszłość politykimiejskiej na Mazowszu/ <br />The Implementation and Perspectives of Urban Policy in Mazovia

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×