Details

Title

Analiza i ocena przemian demografi cznych i przestrzennychw gminach podmiejskich Krakowa/<br />Analysis and Evaluation of the Demographic and Spatial Transformationin the Suburban Communities of Cracow

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×