Details

Title

Aktywność społeczności lokalnej w procesie rozwojuobszarów miejskich i promowaniu produktu City Break – ujęcie teoretyczne/<br />The Activity of Local Communities in the Process of Urban Development andPromotion the City Break Tourism – Theoretical Approach

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×