Details

Title

Konferencja Naukowa „Oblicza prasy Ziem Zachodnich po 1945 roku” Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie (Zielona Góra, 24–25 października 2012 r.) / Press panorama in Poland’s Western Territories after 1945’. The Cyprian Norwid Public Library in Zielona Góra, the Faculty of the Humanities of the University of Zielona Góra, Institute of National Remembrance — the Poznań Branch, the State Higher Vocational School in Sulechów (Zielona Góra, 24–25 October 2012)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074
×