Details

Title

Recenzja: Stanisław Milewski, Adam Redzik: Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku (Warszawa 2011) / A review: Stanisław Milewski, Adam Redzik: Themis and Pheme; The Legal Press in Poland until 1939 (Warsaw 2011)

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074
×