Details

Title

Prasa ruchu ludowego na emigracji w latach 1945–1989. Próba katalogu / The press of the peasant movement in exile, 1945–1989. A preliminary catalogue

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074
×