Details

Title

Recenzja z: Michał Klichowski, 2012, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się, przedmowa Z. Melosik, Kraków: Wydawnictwo Impuls

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×